วันที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเสวนา เรื่องไวรัสตับอักเสบบี และซี มหันตภัยร้าย รักษาได้ก่อนสายเกินแก้ โดยมีนพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ เป็นประธาน และในครั้งนี้ พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ ตัวแทนมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย มอบเงินให้กับทางโรงพยาบาลฯ จำนวน 300,000 บาท จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250