โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จัดกิจกรรม Run For Charity Maharaj Nakhonsi งานเดิน – วิ่ง การกุศล วันมหิดล ครั้งที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรโรงพยาบาล อาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์และประชาชนทั่วไป ในการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000 คน

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250