โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับ บริษัทฮอนด้าศรีนครจำกัดและบริษัทเอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ได้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการ (วันที่ 19 กันยายน 2562) ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250