วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายอุทัย หมั่นเทียนติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 เปิดโครงการผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยใช้กลไกร้านยา ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาลนำร่องในเขตสุขภาพที่ 11 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มีสิทธิในการรับยาที่ร้านยาในเครือข่าย มีร้านยาคุณภาพเข้าร่วม จำนวน 13 ร้าน พร้อมประกันคุณภาพโดยเภสัชกรจากโรงพยาบาล

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250