วันที่ 2 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คุณพวงทิพย์ ลีละหุต และคณะ บริจาคเงิน จำนวน 25,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250