เช้าวันนี้ (4 พฤศจิกายน 2562) ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบ อาคาร สหไทย รังสีรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มูลค่า 40 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนจากเศรษฐีใจบุญ นายจรินทร์ ปัญจคุณาธร ผู้ประกอบการห้างสหไทยสรรพสินค้า นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเศรษฐีใจบุญที่บริจาคเงินสด จำนวน 30 ล้านบาท, คุณจิมมี่ ชวาลา 10 ล้านบาทร่วมบริจาคเงินสมทบการก่อสร้างก่อสร้างอาคารสหไทย ศูนย์รังสีรักษา เพิ่มเป็นจำนวน 10 ล้านบาท และในครั้งนี้ คุณจิมมี่ ชวาลา ได้บริจาคเครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือดมูลค่า 25 ล้านบาท
ทางโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ แทนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้เศรษฐีใจบุญทั้ง 2 ท่าน ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ในการช่วยผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยโรคหัวใจได้รับการรักษาเร็วขึ้น ลดการเสียชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ให้มีเครื่องมือแพทย์ครบครัน เมื่อเจ็บป่วยไม่ต้องเดินทางไปรักษาในจังหวัดอื่น

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250