โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ ผู้บริจาครถเข็น 

คุณฉัตรพิศุทธิ์ วิจารณ์, นางห้อง วิจารณ์  และนายสวัสดิ์ สุขมี  ท่านละ 1 คัน จำนวน 3 คัน ราคาคันละ 2,700 บาท โดยมี นายธรรมรัตน์ รัตนนาวินกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

 

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250