เช้าวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ชมรมเดิน วิ่ง ปั่น รักษ์สุขภาพโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำโดยนายแพทย์ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คณะเจ้าหน้าที่ ครอบครัว และประชาชนที่รักสุขภาพ ณ จุดนัดพบถนนพุทธภูมิ ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุจาก ท่าซักโมเดล ซึ่งเป็นตำบลต้นแบบในการลดอุบัติเหตุอันดับ 1 ของประเทศ และทีมจิตอาสา รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช สอนเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR & AED ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250