วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดระบบ Line โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช Application Line สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ป่วยที่มารับบริการไม่จำเป็นต้องนั่งรอตรวจกับแพทย์ที่หน้าห้องตรวจ หรือนั่งรอรับยาโดย Application นี้ สามารถแจ้งเตือนอัตโนมัติโดยไม่ต้องเปิดเข้าโปรแกรม Line เพียงแค่ผู้ป่วยมี Line โดยการเพิ่มเพื่อนจากการสแกน QR Code ในใบนำตรวจ ก็จะได้รับการแจ้งเตือนคิวห้องตรวจแพทย์ และคิวรับยาจาก Line

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250