Written by av Hits: 830

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดระบบ Line โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช Application Line สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ป่วยที่มารับบริการไม่จำเป็นต้องนั่งรอตรวจกับแพทย์ที่หน้าห้องตรวจ หรือนั่งรอรับยาโดย Application นี้ สามารถแจ้งเตือนอัตโนมัติโดยไม่ต้องเปิดเข้าโปรแกรม Line เพียงแค่ผู้ป่วยมี Line โดยการเพิ่มเพื่อนจากการสแกน QR Code ในใบนำตรวจ ก็จะได้รับการแจ้งเตือนคิวห้องตรวจแพทย์ และคิวรับยาจาก Line

 

line-043.JPG line-045.JPG line-049.JPG

line-053.JPG line-055.JPG line-058.JPG

line-060.JPG line-061.JPG line-064.JPG

line-066.JPG line-067.JPG line-072.JPG

line-074.JPG line-076.JPG line-077.JPG

line-079.JPG line-080.JPG line-081.JPG