นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด " Happy Family Day มหาราชรวมใจ สร้างเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข " เพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (27 ธันวาคม 2562)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250