บรรยากาศชื่นมื่น โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมีแพทย์หญิงสมศรี คชเวช หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรมเป็นประธาน เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กโดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของเหล่านักเรียนก่อนอนุบาลบ้านเด็ก การร้องเพลง กิจกรรมตอบคำถามพร้อมมอบของขวัญกับเด็กที่ร่วมกิจกรรม อีกทั้งผู้ใหญ่ใจดีได้นำของขวัญมอบให้กับเด็กที่นอนรักษาโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250