วันที่ 24 มกราคม 2563 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับ คุณครูมีชัย-คุณครูอรพินท์ สถิรกุลโรจน์ และเพื่อน บริจาคเครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 65,000 บาท เพื่อใช้เฝ้าและติดตามการทำงานสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วยที่มีสภาวะวิกฤต เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการรักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย โดยมีนายธรรมรัตน์ รััตนนาวินกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250