นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำทีมจิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big Cleaning Week” กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยล้างถนนภายในโรงพยาบาล ปรับพื้นผิวถนนภายในบริเวณโรงพยาบาล สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงพยาบาลและบริการเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้โรงพยาบาลสะอาดปลอดภัย ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง (7 ก.พ. 63)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250