นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และทีมผู้บริหารร่วมงานบุญด้วยการเชิญชวนเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติที่ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรม แห่ผ้าขึ้นธาตุเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ด้วยการจัดกิจกรรมให้ได้ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ ในหอผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลด้วย เพื่อจะนำเอาไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน (7 ก.พ. 63)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250