วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้มีการนำกัญชามาใช้ในการรักษาทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เข้าถึงการใช้กัญชาเพื่อรักษาและควบคุมอาการของโรคได้อย่างปลอดภัย

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250