Sample Data Article

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศราคากลางจ้างเหมาค่าบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 งาน ตามเอกสารแนบ

ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องราชทัณฑ์ปันสุข จำนวน 1 งาน

ตามเอกสารแนบ

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบ HOSXP (License) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะซื้อ  ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงนอนชนิด 3 ไก (พร้อมที่นอนและหมอน) จำนวน 24 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จึงขอประกาศประกวดราคา  

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

บำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจจับเซลล์มะเร็งด้วยรังสีโฟตอน (SPECT) GE รุ่น Infinia 3/8 นิ้ว S/N 18089 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล