บริษัท ครอปโปรไลน์ จำกัด บริจาค face shield ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 30 ชิ้น มูลค่า 4,200 บาท ขอกราบขอบพระคุณในจิตอันเป็นกุศลและขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง (26 มี.ค. 63)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250