ข่าวบริจาคล่าสุด

คุณพีระพงษ์ ภุชงค์ มอบหน้าการอนามัย จำนวน 1,200 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อใช้สำหรับบุคลาการในโรงพยาบาล และบริการแก่ผู้ป่วย เมื่อ 8 เมย. 2563

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250