ข่าวบริจาคล่าสุด

คุณสุภัชญา เดชนิรัติฃิศัยและคณะ มอบชุด CPE Gown จำนวน 100 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลมหาราราชนครศรีธรรมราฃ เพื่อใช้สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลและให้บริการแก่ผู้ป่วย เมื่อ 8 เมย.2563

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล