ข่าวบริจาคล่าสุด

วันที่ 15 เมษายน 2563 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ พ.ต.ท.วิชัย ม่วงสวย และเพื่อนๆ พร้อมทีมงานท่าซักโมเดล ร่วมบริจาคเงินจำนวน 16,780 บาท ให้กับโรงพยาบาล เพื่อต่อสู้กับโควิด-19 โดยมี นายธรรมรัตน์ รัตนนาวินกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ โรงพยาบาลขอขอบคุณ ท่านและคณะมา ณ โอกาสนี้

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250