ข่าวบริจาคล่าสุด

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ
- สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ มอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากาก จำนวน 1 ตู้
-คุณสิณี สุวรรณสาม มอบ alcohol hand gel จำนวน 10 ขวด ให้แก่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
- นายสุรเชษฐ์ ทิพย์วงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย มศ.5/3 มอบ ชุด PPE จำนวน 40 ชุด และ Mask จำนวน 3 ชิ้น
- นายจิรัฐ์ ชูช่วย มอบกล่องอะครีลิคจำนวน 1 กล่อง
-นางสาวบุษราคัม แก้วศรีมล มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2 กล่อง ให้งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบริการแก่ผู้ป่วย (16 เมษายน 2563)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล