ข่าวบริจาคล่าสุด

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ
คุณเกฬวริณฎร์ พุทธรัตน์ และครอบครัว มอบ ข้าวมันไก่ จำนวน 300 กล่อง, นายภานุวัฒน์ เกณฑ์ขุนทด มอบ มะม่วง 3 กิโลกรัม,ตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ มอบน้ำดื่ม จำนวน 6 แพ็ค ขนม 5 กล่อง และ Face Shield จำนวน 130 ชิ้น,คุณอาถรณ์ บุญญะ (ร้านBakery FreeTime) มอบคุกกี้ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรโรงพยาบาล ( 17 เมษายน 2563)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250