มอบอาหารและเครื่องดื่ม
Written by av Hits: 1281

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ
คุณเกฬวริณฎร์ พุทธรัตน์ และครอบครัว มอบ ข้าวมันไก่ จำนวน 300 กล่อง, นายภานุวัฒน์ เกณฑ์ขุนทด มอบ มะม่วง 3 กิโลกรัม,ตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ มอบน้ำดื่ม จำนวน 6 แพ็ค ขนม 5 กล่อง และ Face Shield จำนวน 130 ชิ้น,คุณอาถรณ์ บุญญะ (ร้านBakery FreeTime) มอบคุกกี้ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรโรงพยาบาล ( 17 เมษายน 2563)

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg