ข่าวบริจาคล่าสุด

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)มอบ หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 30 กล่อง,เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ จำนวน 2 ชุดและกล่องหัตถการความดันลบ 10 ชุด,ดร.ฟ้าใส สามารถ ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้ามอบ face shield จำนวน 100 ชิ้นให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อใช้สำหรับบุคคลากรโรงพยาบาลและบริการแก่ผู้ป่วย (18 เมษายน 2563)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล