ข่าวบริจาคล่าสุด

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ
-ท่านสมยศ ทิพวโรรส และ ท่านชมชนก ทิพวโรรส มอบชุด PPE จำนวน 150 ชุด และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 150 ขวด , คุณหทัยภัทร และคุณไพศาล เพริศวิวัฒนาการ มอบ หน้ากากผ้า จำนวน 240 ชิ้น และหน้ากากอนามัย 2 กล่อง , คุณรัตติกาล สำราญสุข มอบ เจล แอลกอฮอล์ , คุณศิญาภัสร์ วลีโรจน์กุล มอบ face shield จำนวน 170 ชิ้น ,คุณวิรัชชัย สุรเมติชัย และคุณกรวินท์ นิลพล มอบ กล่องข้าวไบโอ ย่อยสลายได้ จำนวน 150 ใบ face shield 20 ชิ้น และหน้ากาก KN 95 จำนวน 20 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อใช้สำหรับบุคคลากรโรงพยาบาลและบริการแก่ผู้ป่วย (20 เมษายน 2563)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล