ข่าวบริจาคล่าสุด

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณในเมตตาจิตของท่าน ที่มีต่อโรงพยาบาลดังนี้
- แพทย์หญิงสวัชวัลน์ สุทธิฤทธิ์ พีเอสคลินิก มอบอาหารกล่อง 300 กล่อง ,หน้ากาก KN95 จำนวน 200 ชิ้น และ Face shield 200 ชิ้น , คุณอัคคกิตติ์ สมทอง มอบ KN95 จำนวน 100 ชิ้น ,คุณนุสรา ร้านบ้านไม้หอม มอบขนมจำนวน 150 ชิ้น ,คุณทิพย์นลิน หมื่นใจ มอบอาหารจำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของ รพ. (20 เมย. 2563)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250