ข่าวบริจาคล่าสุด

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ
-คุณหวาน มอบข้าวกล่อง และขนมสอดไส้ จำนวน 150 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรโรงพยาบาล (21 เมษายน 2563)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250