ข่าวบริจาคล่าสุด

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ
-คุณนฤศสัย มหฐิติรัฐ และ คุณอำพรรณ สังข์ทอง พร้อมด้วยครอบครัวสังข์ทอง มอบ Face Shield จำนวน 50 ชิ้น และ ชุด PPE จำนวน 5 ชุด, ร้านวิชชุการช่างมอบ ขาตั้งใส่น้ำยาล้างมือ จำนวน 2 ชิ้น, คุณจุไรรัตน์ ทองเกี้ยว มอบ กล่องอะครีลิค จำนวน 2 กล่อง, ร้านสมนึกกลการ มอบ กล่องอะครีลิค 1 กล่อง และ สบู่เหลวล้างมือ จำนวน 24 ขวด, คุณสิริณัฐ ไสเกื้อ มอบปลอกขา จำนวน 10 ชิ้น, คุณธิติกาญจน์ เหลืองพัฒนกุล และคุณอาวุธ เพชรพรหม มอบ Face Shield, ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์วัฒน์การเกษตร อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช มอบ Face Shield จำนวน 96 ชิ้น, คุณขวัญฤทัย บัวมหะกุล มอบชุด PPE จำนวน 25 ชุด, กลุ่มเพื่อนักรบหน้าด่านโปรเจค มอบชุด PPE ชุด จำนวน 20 ชุด และ Mask N95 จำนวน 30 ชิ้น, คุณสุภาพร ประพันธ์บัณฑิต มอบ Face Shield เด็กและผู้ใหญ่จำนวน 70 ชิ้น, คุณวิลันดา ลีลัคนาวีระ และคุณพราวฝัน โกมล มอบ แอลกอฮอล์ 70% จำนวน 14 ขวด ให้แก่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน , คุณจิตรา ผดุงศักดิ์ และจานกาบหมากนครพนม มอบ จานกาบหมาก ให้แก่ กลุ่มงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อใช้สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล และบริการแก่ผู้ป่วย (22 เมษายน 2563)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250