ข่าวบริจาคล่าสุด

วันที่ 24 เมษายน 2563 บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คืนกำไรสู่สังคมด้วยการมอบห้อง Positive Pressure ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สำหรับใช้ในการตรวจวินิจฉัย โดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ปลอดภัยจาก COVID-19 โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล