ข่าวบริจาคล่าสุด

วันที่ 24 เมษายน 2563 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 สนับสนุนเงินจำนวน 500,000 บาท ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250