ข่าวบริจาคล่าสุด

24 เมษายน 2563 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)มอบ หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 20 กล่อง,เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ จำนวน 2 ชุดและกล่องหัตถการความดันลบ 10 ชุด , มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2(ภาคใต้)จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบ น้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็คและหน้ากาก Face Shield ตำนวน 100 ชิ้น, บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) มอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 500 ชิ้น , ร้านน้ำผักผลไม้สกัดเย็น 100% SOON มอบหน้ากาก N95 จำนวน 50 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อใช้สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลและบริการแก่ผู้ป่วย

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล