ข่าวบริจาคล่าสุด

24 เมษายน 2563 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ
- คุณบุญชัย กอบพาณิชกิจ มอบข้าวเหนียวหมูปิ้ง จำนวน 50 ชุด
-คุณดวงพร สร้างบุญ และครอบครัวมอบมะม่วง จำนวน 40 กิโลกรัม ให้แก่โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรโรงพยาบาล

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250