ข่าวบริจาคล่าสุด

24 เมษายน 2563 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คุณดารณีนุช ปสุตนาวิน(ท็อป)และผู้ร่วมบริจาคเงินร่วมใจสู้ภัยโควิท 19 มอบเงินบริจาค จำนวน 217,474.58 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250