ข่าวบริจาคล่าสุด

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ
-คุณนลินี สุรีย์ชัยนิรันดร์ มอบชุด ppe จำนวน 230 ชุด หน้ากาก N 95 จำนวน 100 ชิ้น 
-คุณศิริพยา เศวตจามร มอบหน้ากาก N 95 จำนวน 6 ชิ้น 
ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อใช้สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลและบริการแก่ผู้ป่วย
(28 เมษายน 2563)
 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250