ข่าวบริจาคล่าสุด

ขอขอบคุณ คุณสุวิทย์ คุณกิตติ มอบชุด PPE จำนวน 290 ชุด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมี นายแพทย์ยุทธนา แพทย์หญิงศุภกาญจน์ และทันตแพทย์หญิงศิรยา ศิลปรัสมี เป็นตัวแทนส่งมอบ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณท่านที่มีจิตศรัทธาและขออนุโมทนากุศลผลบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250