ข่าวบริจาค

พระครูสิริธรรมาภิรัต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มอบเงินจำนวน 106,800 บาท สนับสนุนให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมสู้ภัยโควิด-19 กราบน้อมอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สาธุ สาธุ สาธุ

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250