ข่าวบริจาค

22 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้ได้จัดเก็บดวงตา จากผู้บริจาคดวงตา ชายไทย อายุ71 ปี เสียชีวิตด้วยภาวะเลือดออกในสมอง ครอบครัวประสงค์จะทำบุญครั้งสุดท้ายด้วยการบริจาคดวงตาแก่สภากาชาดไทย ส่งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย นพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ รองผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทน ในการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากสภากาชาดไทย ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250