ข่าวบริจาค

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ
- บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มอบชุดป้องกัน Isolation Gown จำนวน 300 ชุด , บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด มอบชุด PPE จำนวน 40 ชุด (19 พฤษภาคม 2563)
- คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข มอบ หน้ากาก N95 จำนวน 60 ชิ้น , ธนาคารกรุงเทพ เขตนครศรีธรรมราช มอบขนมจำนวน 480 ชิ้น , เหล่ากาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น และแอลกอฮอลล์ จำนวน 500 ชิ้น (21 พฤษภาคม 2563)
ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อใช้สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล และบริการแก่ผู้ป่วย

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250