ข่าวบริจาค

22 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ
- นายพชรกฤษฏ์ พรหมสุวรรณ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มอบถุงผ้าระบายสี จำนวน 100 ใบ
- บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด มอบชุด PPE จำนวน 20 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อใช้สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล และบริการแก่ผู้ป่วย

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250