ข่าวบริจาค

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คุณชินพรรธน์ อธิกรณ์พงศ์ และ คุณลิตา กุลภานุพัฒน์ มอบน้ำเต้าหู้ จำนวน 100 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรโรงพยาบาล (19 มิถุนายน 2563)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250