ข่าวบริจาค

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คุณกตัญญู เงินทอง มอบผ้าห่ม จำนวน 12 ชุด มูลค่า 13,000 บาท และ หมอน จำนวน 10 ชุด มูลค่า 12,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อใช้สำหรับให้บริการแก่ผู้ป่วย (26 มิถุนายน 2563)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250