ข่าวบริจาค

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหน้ากากผ้าให้แก่ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อให้ รพ.นำไปใช้กับบุคลากรปฎิบัติงานที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยรับมอบมาจากนางวิชาดา จอร์จ จัดหางานจังหวัดนครศรีฯ และตัวแทนกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านจำนวน 6 กลุ่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนผ้าจากนายจิมมี่ ชวาลา นักธุรกิจผ้าจังหวัด เมื่อ 29 มิย.63

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250