ข่าวบริจาค

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ คุณสมยศ ทิพย์วโรรส - คุณชมชนก เรืองเวทสวัสดิ์และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาล โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (10 กรกฎาคม 2563)

 

 

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250