ข่าวบริจาค

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ขอขอบคุณ สโมสรไลออน์ศรีนคร มอบเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างห้องผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญในครั้งนี้

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250