ข่าวบริจาค

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คุณสัญชัย - คุณอรินทอง แซ่หลี และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์สมพร สหจารุพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250