ข่าวบริจาคล่าสุด

"บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์คือที่สุดแห่งการให้" คืนวันที่ 15 ตค.63 เวลา21.00น. รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ได้จัดเก็บดวงตา จากผู้บริจาคดวงตาหญิงไทย อายุ 65 ปี เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ ครอบครัวประสงค์จะทำบุญครั้งสุดท้ายด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตาแก่สภากาชาดไทย โดยมี นพ.สมพร สหจารุพัฒน์ รองผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทน ในการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากสภากาชาดไทย และขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250