ข่าวบริจาค

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ บริษัท นครทวดทองคอนกรีด จำกัด โดย คุณกิมกี ชัยนิวัฒนา และครอบครัว มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรับมอบ พร้อมกล่าวขอบคุณที่ได้มีส่วนร่วมในสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพื่อให้เป็น "โรงพยาบาลของคนคอน โรงพยาบาลเพื่อชาวใต้" และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ได้ตลอด ทางโรงพยาบาลฯ ยินดีน้อมรับและจะดำเนินเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค และได้พัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ให้รอบรับต่อการขยายการให้บริการให้มีคุณภาพมากขึ้น และเพียงพอต่อการบริการต่อไป

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250