ข่าวบริจาคล่าสุด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณสโมสรทีมบอมเบอร์แมน มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250