ข่าวบริจาคล่าสุด

ขอขอบคุณ กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ และเครื่องมือทางการแพทย์
- มอบชุด PPE จํานวน 800 ชุด
- หน้ากากอนามัย 3M จํานวน 6 กล่อง
- หน้ากาก N95 จํานวน 6 กล่อง
- เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย ปริมาตรและความดัน รุ่น Evita V600 ยี่ห้อ Dräger มูลค่า 8,000,000 บาท
ให้กับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2564)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250